เพิ่มเราเป็นเพื่อนสิ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ ของเราได้ผ่านทาง Line official account

เพิ่มเพื่อน
card-service
บริการของเรา

รายละเอียดขอบข่ายที่เราสามารถให้บริการทดสอบและสอบเทียบแก่ท่าน

ซ่อม, ทดสอบ, สอบเทียบ

card-procedure
ขั้นตอนเข้ารับบริการ

ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการขั้นตอนในการส่งเครื่องมืออุปกรณ์ ทดสอบ และ สอบเทียบ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

card-spec
ข้อกำหนดมาตราฐาน NT
ต้องเข้าผ่าน Intranet เท่านั้น

รายละเอียดและเอกสารข้อกำหนดมาตราฐานที่จำเป็นต่อการจัดซื้อหรือตรวจรับ

ศูนย์ทดสอบสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม

ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์เคลือข่ายโทรคมนาคม เช่น WLAN, PON, Switch, Gateway etc.

ผลการทดสอบ บริการทดสอบ
รายชื่ออุปกรณ์ผ่านการทดสอบ
- update

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานข้อกำหนดของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

ความต่างของใบรายงานผลแต่ละประเภท
- necessary

ใบรายงานผลทดสอบและใบรายงานผลสอบเทียบนั้นมีความแตกต่างกันไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจความหมายของใบรายงานผลทั้งสองประเภทเพื่อจะได้เลือกรับบริการได้ถูกต้อง

ดาวน์โหลด

ช่องทางดาวน์โหลดเอกสารเช่น ข้อกำหนดมาตราฐาน บันทึก และโครงการวิจัยภายต่าง ๆ ที่เราเปิดให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้

เอกสารทั้งหมดไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
รายละเอียดโครงการ OFTK
- 4y later

ท่านสามารถดูรายละเอียดต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ OFTK ได้