ติดต่อเรา


ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ
65 อาคาร 4 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

บริการงานทดสอบอุปกรณ์

บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด

ช่องทางออนไลน์

แผนที่

GPS : 14.019319, 100.527928