รายงานผลการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ

About OFTK
อุปกรณ์ Outsite Plant

ผลการทดสอบอุปกรณ์ตอนนอก เช่น Dropwire Clamp, Closure และ Thimble Preformed Suspension เป็นต้น

รายละเอียด
Calibration Promotion
อุปกรณ์ Telecom & Network

ผลการทดสอบอุปกรณ์ Networks เช่น อุปกรณ์ IP และ SFP Module

รายละเอียด
Calibration Promotion
เครื่องมือวัดทางแสงและอุปกรณ์ทาง Fiber Optic

รายละเอียดเครื่องมือวัดทางแสงและอุปกรณ์ทาง Fiber Optic เช่น OTDR, PPM, Patch Cord และ Fusion Splicer

รายละเอียด

© 2018 Copyright: TOT Testing and Calibration Services